Informatie voor jeugdleiders en ouders

Sleutels

Per elftal wordt aan het begin van het seizoen een set sleutels uitgereikt, dat aan het einde van het seizoen weer ingeleverd moet worden. U krijgt een sleutel van de poort, de kleedlokalen en de trainingsballen. 

Trainingen

Alle materialen die benodigd zijn voor een training zijn opgeslagen in het ballenhok. De lichtschakelaars voor de veldverlichting bevinden zich ook in het ballenhok. Documentatie of oefenstof is te verkrijgen via de coördinatoren. Na de training gelieve de kleedlokalen schoon achter te laten. 

Douchen

I.v.m. de hygiëne vinden wij dat alle jeugdspelers moeten douchen na een training of wedstrijd. Uitzonderingen zijn spelers met een geldige reden. 

Wedstrijden (op eigen sportpark)

Welk veld en welk kleedlokaal?

Bij het betreden van het sportpark hangt aan uw rechterzijde een kastje waarin aangegeven staat op welk veld uw elftal moet spelen en in welk kleedlokaal uw elftal en de tegenstander zich dienen om te kleden. Uw taak (of een van uw medeleiders) is om de tegenstander te ontvangen en hem op het kleedlokaal te wijzen. Na de wedstrijd gelieve de kleedkamers schoon achter te laten en ook even bij de tegenstander te controleren of dit is gebeurd. 

Wedstrijdformulier

Het wedstrijdformulier dient voor aanvang van de wedstrijd ingevuld te zijn en te verzonden naar de official. Vraag aan een van de coördinatoren om dit een keer samen met u in te vullen.

Thuiswedstrijden

Bij de wedstrijden van de O9 t/m O11 moeten de elftallen zelf zorgen voor een scheidsrechter en eventueel grensrechter. Dit kan en mag een van de leiders zijn. Bij de wedstrijden van de O13 t/m O19 zorgt de vereniging voor een scheidsrechter. De wedstrijdballen en grensrechtervlaggen liggen in het materialenhok. Een fluit voor de scheidsrechter ligt in de kantine.

Sleutels kleedlokalen

Een sleutel van het kleedlokaal is verkrijgbaar in de kantine. Hiervoor moet een borg van €5,- betaald worden. Tegenstanders moeten zelf de sleutel komen ophalen in de kantine.

Koffie bij thuiswedstrijden

Na de wedstrijd krijgt u en uw medeleiders een kopje koffie of iets anders aangeboden door de vereniging. Ook kunt u de leiders van de tegenpartij een gratis kopje koffie aanbieden.

Ouders

Wij vinden het belangrijk om zo veel mogelijk de ouders bij de activiteiten van uw elftal te betrekken. Dit stimuleert de betrokkenheid van de ouders bij de hobby van hun kind en onze vereniging. Ook zeer belangrijk is een goede en duidelijke communicatie naar de ouders toe. Bij de jongste leden heeft een schriftelijke boodschap de voorkeur. Let er wel op dat de ouders en andere belangstellenden achter de afrastering blijven. Alleen de jeugdleiders mogen bij het team staan.

Uitwedstrijden

De leiding van de elftallen dienen zelf voor vervoer naar uitwedstrijden te zorgen. De voorkeur gaat er naar uit om ook de ouders hierbij te betrekken. I.v.m. de veiligheid wordt geadviseerd om niet meer als drie kinderen op de achterbank te nemen. Zorgt u altijd dat ze achter de gordels zitten. 

Contributie

De vereniging betaald aan de KNVB de verplichte bondscontributie omdat u aangemeld dient te worden als lid van de vereniging S.V. Egchel. Deze bedraagt Є 20,-- Hierdoor bent u ook verzekerd bij werkzaamheden voor de club. Actieve leden die naast het jeugdleider zijn ook voetballen in onze vereniging krijgen een korting op de contributie. 

Nieuwe leden

Melden zich bij u kinderen aan om te gaan voetballen dan dient u een aanmeldingsformulier (via de site te downloaden) in te vullen en in te leveren bij de secretaris van de vereniging Thijs Joosten, van Enckevoortstraat 37, 5987 AL Egchel, tel.: 077-3078321 / 06-17486558. Het is echter wel mogelijk om deze spelers (O9) enige tijd mee te laten trainen om ze te laten wennen aan de voetbalsport. Bij andere spelers (O11 t/m O19) is dit max. een periode van 2 weken.

Samenwerkingsverbanden

Sinds kort is de jeugd van S.V. Egchel en S.V. Panningen gefuseerd in een nieuwe vereniging SJO PEC'20. Het kan dus voorkomen dat een speler lid is van S.V. Egchel maar op het sportpark van S.V. Panningen voetbalt en omgekeerd. 

Wij hopen dat u voldoende informatie heeft om onze jeugdleden goed te kunnen begeleiden om zodoende een belangrijke bijdrage te leveren om deze jeugdleden een plezierige voetbalopleiding te geven bij SJO PEC'20.

Als het meer informatie wenst op welk gebied dan ook, kunt u contact opnemen met onze jeugdcoördinator.

Wij wensen u veel succes !!!

De jeugdcommissie van SV Egchel.