INFORMATIE VOOR SCHEIDSRECHTERS

WEDSTRIJDEN (OP EIGEN SPORTPARK)

Welk veld en welk kleedlokaal?

Bij het betreden van het sportpark hangt aan uw rechterzijde een kastje waarin aangegeven staat op welk veld de wedstrijd wordt gespeeld. Als u zich meldt bij het wedstrijdsecretariaat, dan krijgt u de sleutel van het scheidsrechterslokaal waar u zich kunt omkleden. Na de wedstrijd gelieve het scheidsrechtslokaal schoon achter te laten en de sleutel weer in te leveren bij het wedstrijdsecretariaat. 

Wedstrijdformulier

Het wedstrijdformulier is digitaal. In het wedstrijdsecretariaat staat een computer waar het betreffende wedstrijdformulier ingevuld dient te worden en waar de spelerspassen gecontroleerd kunnen worden met het digitale wedstrijdformulier. De wedstrijdcoördinator kan u helpen met het invullen van het formulier. Het is belangrijk dat u dit goed invult.

Consumptie bij thuiswedstrijden

Voor en na de wedstrijd krijgt u een consumptie aangeboden door de vereniging. Ook tijdens de rust wordt er voor een consumptie gezorgd.

Onregelmatigheden

Als er zich onregelmatigheden voordoen bij een wedstrijd, dan moet dit gemeld worden bij het wedstrijdsecretariaat. In overleg zal er dan een oplossing worden gezocht om herhaling te voorkomen. Ook wordt er van iedere wedstrijd een rapportje opgemaakt.

Wij wensen u veel succes met fluiten !!!

De scheidsrechtercoördinator en begeleiders.