Club Historie

 • 1958-1960

  Voetbalvereniging Egchel werd opgericht in 1958. De eerste initiatiefnemers waren Funs Reijnen, Jo Manders en Wie Korsten. Als officiële oprichtingsdatum staat 28 juli 1958 vermeld. In de eerste vergadering werd een bestuur gekozen met de volgende leden: Jan Sijben, Jo Manders, Wie Korsten, Piet Geurts en Funs Reijnen. De contributie werd vastgesteld op ƒ 1,-- per maand voor de senioren en voor de junioren ƒ 0,25. De vereniging startte met 53 leden. De eerste trainer was Wiel Gielen. De club bestond uit 2 senioren elftallen en 2 jeugdelftallen. Als kleuren voor de kleding werd oranje – wit gekozen. Op 1 november speelde Egchel 1 tegen Egchel 2 op een veld aan de Ringovenstraat te Panningen. Vanwege Allerheiligen werd de wedstrijd eerder gepland zodat iedereen naar het lof kon. S.V. Egchel mocht zich verheugen op een goede start. Egchel 1 haalde het eerste jaar meteen het kampioenschap binnen.

  Om aan het benodigde geld te komen werd in 1959 een bietencampagne georganiseerd, het suikergehalte moet hoog zijn geweest, want Egchel 1 werd weer kampioen.

  In 1960 werd een gekoesterde wens in vervulling gebracht, sportcomplex “de Kemp"werd geopend door burgemeester Cremers. Plaatsvervangend rector J. Verrijt verrichtte de plechtige inzegening. Egchel was massaal op de been om deze voor Egchel toch wel grote gebeurtenis te mogen aanschouwen. Als openingswedstrijd werd gespeeld Groot Helden tegen Arcen. Burgemeester Cremers mocht de aftrap verrichten.

 • 1961-1970

  Het verkrijgen van voldoende financiële middelen bleef een voortdurende zorg. In 1961 hield men een bierglazenactie om de trainer en de terreinhuur te kunnen betalen. In dat jaar werd ook deelgenomen aan een toernooi in Kronenberg. Toen de finale gespeeld moest worden zorgden de lampen van enkele auto’s ervoor, dat men de bal nog kon zien rollen.
   
  Het ledenaantal groeide gestaag en in 1962 kwam er een 3e elftal bij. Ditmaal zorgde de verkoop van luciferdoosjes voor de nodige aanvulling van de financiële middelen. Er werd de eerste aanzet gegeven tot oprichting van een veteranenafdeling in Egchel. Op 10 augustus werd de eerste wedstrijd gespeeld: Panningen – Egchel.
   
  In 1963 werden door de leden van de vereniging Persilbonnen gespaard om het financiële draagvlak te verbeteren. De club mocht zich verheugen op het behalen van het derde kampioenschap door Egchel 1.
   
  Inmiddels groeide het ledenbestand in 1964 uit naar 80 leden. En voor de vierde keer werd Egchel 1 kampioen.
   
  Interessante ontwikkelingen deden zich voor in 1966. In dat jaar werd besloten om de entree niet langer meer langs de lijn op te halen. Er werd bij de Gemeente aangeklopt en voortaan kon de entree centraal geïnd worden bij de ingang. Ook werd met een vierde elftal gestart.
   
  In 1968 werd de A opgericht en het is bijna niet te geloven maar het eerste elftal werd weer kampioen. Het veld aan de Jacobusstraat was zeer slecht. Middels het Fonds Sociale Begeleiding werd geld ingezameld voor de bouw van een nieuw complex voor de Egchelse voetbalclub, gelegen aan de Emmastraat te Panningen. Burgemeester Hoeijmakers verrichtte de opening van dit sportpark, genaamd “de Wietel"?. Men had in één slag de beschikking over 2 voetbalvelden, een oefenterrein, drie kleedlokalen, een scheidsrechterslokaal, een kantine en een berging. Ook in 1968 meldden de veteranen zich aan bij de veteranen - federatie van de KNVB
 • 1971-1980

  In 1972 werd Reijnen Funs benoemd tot ere-voorzitter van voetbalvereniging Egchel. Hij was inmiddels 14 jaar voorzitter. In datzelfde jaar werd Egchel 5 in het leven geroepen en behaalde het tweede elftal een kampioenschap.
   
  In 1973 werd officieel een damesafdeling gestart, omdat de dames al een paar jaar onder de vlag van de buurtvereniging voetbalden. Lot Brummans verzorgde de trainingen.
   
  In 1974 kwam het 6e elftal erbij.
   
  In 1975 behaalde na 9 jaar het 4e elftal het kampioenschap en werd door burgemeester Hoeijmakers de nieuwe kantine geopend. Deze kwam geheel door zelfwerkzaamheid tot stand. In het daaropvolgende seizoen werd de A1 kampioen, terwijl weer een jaar later Egchel C1 kampioen werd.
   
  In 1977 werd het hoofdveld voorzien van dug-outs en in 1978 mocht het tweede elftal zich kampioen noemen.
   
  In 1979 kon bij de dames de vlag in top vanwege een kampioenschap, terwijl het eerste elftal helaas degradeerde van de 3e naar de 4e klasse.
   
  Daarentegen promoveerde in 1980 het 3e team.
 • 1981-1990

  Sportcomplex “de Wietel" werd in 1981 weer uitgebreid  en er kwamen twee kleedlokalen, een scheidsrechterslokaal, een keuken en een bestuurskamer bij.
   
  Het ledenaantal was naar 235 gestegen in 1982 en in dat jaar werd dan ook met een 7e elftal gestart.
   
  Het 25 jarig jubileum werd uitbundig gevierd in juni van 1983. Piet Geurts werd tot ere-voorzitter benoemd. Het resultaat mocht er zijn. Egchel was immers in 25 jaar uitgegroeid tot een bloeiende sportvereniging. De balans voor 1983 was: 7 seniorenteams, 1 damesteam, 1 veteranenteam en 6 jeugdteams. Vanaf 1983 werd een open mini voetbaltoernooi georganiseerd op sportpark de Wietel, al dan niet in samenwerking met een voetbalteam en/of horecagelegenheid, wat vele jaren een sportief en financieel succes genoemd mag worden.
   
  Helaas werd in 1984 het 7e elftal uit de competitie teruggetrokken, zodat het seizoen daarop nog maar 6 seniorenelftallen aan de competitie deelnamen, voor het 2e elftal volgde helaas degradatie. Weer een jaar later kon men slechts 5 teams voor de competitie inschrijven, maar de pijn werd op het laatst verzacht door het kampioenschap van het 3e elftal.
   
  Tinus Oomen werd op 28 juni 1985 tot erelid benoemd.
   
  De veteranenafdeling vierde in 1988 het 25 jarig bestaan. In dat jaar werd voor de eerste keer de soeptraining, de kaartavond en het Nieuwjaarsvoetbal georganiseerd waarmee een traditie in gang werd gezet. In datzelfde jaar werd ook een dieptepunt in het aantal jeugdteams bereikt, slechts 4 elftallen / zeventallen deden aan de competitie mee. Ook werd in dat jaar gestart met de sponsoring van alle seniorenelftallen van S.V. Egchel.
   
  In 1989 degradeerde het 2e elftal, terwijl de dames opnieuw kampioen werden en promoveerden naar de 1e klasse.
   
  Het jaar daarop, 1990, werd het hoofdveld gerenoveerd. Het veld werd gefreesd en door laserstralen bestuurde apparatuur geheel gelijk gemaakt. Egchel 3 werd kampioen.
 • 1991-2000

  In 1991 was de accommodatie aan renovatie toe. De Gemeente Helden knapte het complex op. De onderhoudsploeg, bestaande uit een groep VUT-ters en AOW-ers zag het levenslicht. Zij zorgt voor het onderhoud op het sportcomplex, zoals schoffelen, maaien, snoeien, renoveren, etc. S.V. Egchel mag blij zijn met zo’n groepje, waardoor het complex er altijd keurig bij ligt. Ook werd in dat jaar gestart met reclameborden langs het hoofdveld. Het aantal seniorenelftallen was in het seizoen 1990-1991 weer uitgebreid tot 6. Egchel 2 en 6 vierden een kampioenschap, terwijl de dames degradeerden. Het seizoen daarop werd Egchel 7 weer in het leven geroepen.
   
  Na 24 jaar mocht het standaardteam in 1992 weer een kampioenschap vieren. Het eerste elftal werd kampioen en promoveerde van de 4e naar de 3e klasse KNVB. We mogen met recht spreken van een kampioen, Egchel verloor maar één wedstrijd. Ook Egchel 5 eindigde op de hoogste plaats.
   
  In februari 1993 behaalde het eerste elftal de 2e periodetitel in de 3e klasse D. Vitesse ’08 uit Gennep werd op alle fronten op “de Wietel" afgetroefd. “Egchel voelt zich groot"? aldus de krantenkop van 24 mei 1993. Daar was dan ook voldoende reden toe. Op 23 mei 1993 promoveerde het 1e elftal namelijk, via de nacompetitie, van de 3e naar de 2e klasse van de KNVB. Met de promotie van Egchel naar die 2e klasse werden de oranjehemden in de Gemeente Helden nu tweede achter hoofdklasser Panningen. En dit voor een ca. 900 inwoners tellend Egchel. In datzelfde jaar 1993 had Egchel nog meer kampioenen. Egchel 3 promoveerde uit de 2e en Egchel 4 uit de 3e klasse, beiden in de Afdeling Limburg. Bovendien werd ook nog de A1 kampioen. De gehele gemeenschap en de vertegenwoordigers uit de regio kwamen de kampioenen feliciteren op de receptie welke werd gehouden op 19 juni 1993. De veteranenafdeling vierde in dat jaar ook nog het 30 jarig bestaan. Huub Korsten werd op 4 november 1993 tot erelid benoemd. Na de promotie volgde een zwaar voetbalseizoen, te zwaar. Egchel eindigde op de 11e plaats en mocht maar 1 jaar meedraaien in de 2e klasse B. De aimabele trainer Peter Cober vertrok na 3 jaar. De jeugdafdeling kende in dat jaar een maximum aan teams, maar liefst 9. De sponsoring van de elftallen begon op gang te komen: van shirts, trainingspakken, sporttassen en windjacks tot complete outfits.
   
  Het dak op de kantine werd in 1994 gerenoveerd.
   
  In 1995 werd een opslagruimte gebouwd en werden het 4e, 5e en de dames kampioen. Egchel organiseerde in dat jaar de Helden – Meijel – Cup met deelname van alle Heldense en Meijelse standaard – en veteranenelftallen. Het werd een groot succes. Helaas werd in oktober onze veteranenafdeling opgeheven wegens gebrek aan spelers.
   
  Op 2 juni 1996 promoveerde het eerste elftal na een bloedstollende finale tegen Venlo in de Dèl te Panningen naar de 2e klasse. Voor de 2e maal mocht Egchel zich tweedeklasser noemen. Op 29 juni werd een zeer druk bezochte receptie gehouden, ondanks de degradatie van ons 5e elftal. In het seizoen 1996-1997 handhaafde Egchel zich vrij gemakkelijk in haar klasse en werd Egchel 5 weer kampioen, daarentegen degradeerden de dames. De jeugdafdeling kende in dat seizoen een samenwerkingsverband tussen 2 verenigingen: Egchel B1 bestond uit spelers van Egchel en Helden.
   
  De lichtinstallatie werd in 1997 vernieuwd. Egchel 2 en 4 werden in het seizoen 1997-1998 kampioen, alsmede Egchel A1 (voorjaarsreeks) en C1 (najaarsreeks). Het 5e elftal degradeerde helaas. Tijdens de loterij bij thuiswedstrijden van het 1e elftal werd een fruitschaal als prijs in het vooruitzicht gesteld. De jeugdcommissie zag het levenslicht. Deze bestond uit 2 bestuursleden en 2 overige leden. Het bestuur zag haar aantal leden teruglopen naar 5.
   
  Op 23 april 1998 werd een extra ledenvergadering belegd en werd het bestuur weer uitgebreid naar 9 leden, iets later was dit 8. Op 30 en 31 mei en 1 juni 1998 werd het 40 jarig jubileum van de vereniging en het 25 jarig bestaan van de damesafdeling gevierd met een uitgebreid feestprogramma. Vier leden kregen de verenigingsspeld vanwege hun 40 jaar lidmaatschap, 3 leden ontvingen de NKS bondsspeld en consul Thijs Peeters kreeg de zilveren KNVB speld overhandigd. Eerder dat jaar had Huub Korsten de gouden KNVB speld opgespeld gekregen wegens grote verdiensten. Het ledenaantal op dat moment was 265. De vereniging bestond uit 7 seniorenelftallen, 1 dameselftal en 8 jeugdteams.
   
  In het seizoen 1998-1999 werd met een elftal minder aan de competitie deelgenomen. Het standaardteam degradeerde uit de 2e klasse. Egchel 2 werd na een beslissingswedstrijd tegen Blerick 3 kampioen. De A1 werd halverwege het seizoen naar de senioren overgeheveld. Het dameselftal werd wegens een tekort aan speelsters teruggetrokken. Op 22 mei 1999 mocht de jeugdafdeling op uitnodiging van VVV naar de competitiewedstrijd VVV – Go Ahead Eagles in stadion de Koel.
   
  De jeugdafdeling schreef in het seizoen 1999-2000 7 teams in voor de competitie, na de winter waren dit er 6. Egchel 2 heeft maar kort plezier gehad op een hoger niveau want het degradeerde al weer na 1 jaar. Egchel 7, uitkomende in de zondagse 6e veteranenklasse  werd kampioen. Het 4e elftal werd al in het begin van de competitie teruggetrokken wegens spelerstekort. Wim Delissen kreeg de zilveren KNVB speld overhandigd. Het dak op de kantine en kleedlokalen werd gerenoveerd en geïsoleerd. Op 18, 19 en 20 augustus werd door de vereniging geholpen op een blues – en countryfestival te Roggel.
 • 2001-2010

  In het seizoen 2000-2001 nam Egchel met 6 seniorenelftallen en 6 jeugdteams deel aan de competitie. In de najaarsreeks werden maar liefst 5 jeugdteams kampioen. Door een versterkte promotie – en degradatieregeling moesten Egchel 1 t/m. 4 een stapje terug doen. In de 6e veteranenklasse werd dit jaar Egchel 6 kampioen. De vereniging kreeg de beschikking over 4 hoofdsponsoren waarvan de namen op grote reclameborden achter het doel op het hoofdveld werden geplaatst. Kleedlokaal 2 werd grondig verbouwd en de renovatie van de kleedlokalen 3 t/m. 6 werd begroot. Op 10 juni werd in hartje Egchel een vrijwilligersdag voor de gehele gemeenschap georganiseerd met deelname van S.V. Egchel middels 4 tegen 4 door de B en C jeugd. Voor de eerste keer werd een dartavond voor de leden gehouden. De kantine op zaterdag werd vanaf nu tijdens de jeugdwedstrijden bemand door een groepje vrijwilligers. Sjraar van Roij stopte na 25 jaar jeugdleiderschap en werd op 14 september 2001 benoemd tot erelid. Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd geholpen tijdens het Bull’s Eye Blues and More festival te Roggel. Helaas werd het festival geen financieel succes en kwam het ook niet meer terug.

  Het seizoen daaropvolgend 2001-2002 werd met 5 senioren – en 7 jeugdteams aan de competitie deelgenomen. Egchel 1 kende weer een versterkte promotie – en degradatieregeling en moest maar liefst 26 wedstrijden aan de bak. De pupil van de week werd geïntroduceerd door hoofdtrainer Peter Peeters. Het aantal reclameborden langs het veld kwam boven de 50 uit. De kantine werd gerenoveerd en men kon vanaf nu het biermerk Warsteiner drinken. Tevens werd het penningensysteem ingevoerd. Ook werden de fietsenstalling, de kleedlokalen 5 en 6 en het ballenrek gerenoveerd. Op 17 mei werd voor de eerste keer de vrijwilligersavond gehouden met een BBQ. Het werd een succes.
   
  In het competitieseizoen 2002-2003 namen 5 seniorenelftallen en 6 jeugdteams deel aan de competitie, na de winter met 7 jeugdteams. De KNVB introduceerde in de recreatieve klassen het fenomeen baaldagen. Egchel 1 werd kampioen in de 4e klasse F, evenals de F1 in de voorjaarsreeks. Het standaardteam werd ook winnaar van de Golden Lion Cup en werd 2e in de strijd om de Trompetter Cup. De receptie op Pinksterzaterdag 7 juni werd massaal bijgewoond. De dag ervoor, vrijdag 6 juni werd een gecombineerde sponsor – en vrijwilligersavond gehouden, ook dit werd een groot succes. Tijdens het op Pinksterzondag 8 juni gehouden open mini voetbaltoernooi kon een record aantal teams (49) op sportpark de Wietel worden begroet. De kleedlokalen 3 en 4 waren aan de beurt om gerenoveerd te worden en in het kader van de legionellapreventie werd de gehele waterhuishouding aangepast. Twee leden volgden met succes de cursus TCIII jeugd. De jeugdafdeling bezocht 2 wedstrijden in het betaald voetbal: VVV Venlo – Sparta (competitie) en PSV – Heerenveen (beker).
   
  Wederom 5 seniorenelftallen en 6 jeugdteams werden ingeschreven voor de competitie seizoen 2003-2004. Na 1 jaar in de 3e klasse geacteerd te hebben moest helaas Egchel 1 na een beslissingswedstrijd tegen Heel weer een stapje terug doen. Het 3e elftal werd ongeslagen kampioen. Ook Egchel B1 eindigde op de hoogste plaats in de najaarsreeks. S.V. Egchel kreeg de beschikking over 3 hoofdsponsoren. Nieuw binnen de vereniging waren de feestavond voor alle leden t/m. de B-jeugd en de seizoensafsluiting op de laatste competitiedag. Het aantal reclameborden passeerde de magische grens van 100 stuks. De renovatie van de kleedlokalen 3 t/m. 6 werd afgerond, alleen de plafonds moesten nog vervangen worden. Ook werden 2 ballenvangers geplaatst op veld 3, werd een nieuwe CV – installatie aangeschaft, evenals nieuw kantinemeubilair. Reclame-uitingen via een intern TV-circuit werd in het leven geroepen. De jeugdafdeling introduceerde 2 jeugdcoördinatoren, een voor de junioren en een voor de pupillen, de laatste slaagde tevens voor de cursus oefenmeester II. Egchel D1 werd winnaar van de VVV Doelpuntenbokaal 2003-2004 en werd tijdens de rust van VVV Venlo – TOP Oss op 17 september 2004 gehuldigd en mocht daarna het spits afbijten voor een nieuwe reeks.
   
  Het seizoen 2004-2005 werd gestart met 5 seniorenelftallen en 7 jeugdteams. Egchel 3 werd voor de tweede maal op rij kampioen. De C1 eindigde op de bovenste plaats in de najaarsreeks en de D1 en E2 deden dit in de voorjaarsreeks. Egchel D1 werd wederom winnaar van de VVV Doelpuntenbokaal. Op 23 maart vond in Egchel een z.g. voetbalcafé plaats. De jeugdverenigingsdag op Pinksterzaterdag zag het levenslicht, evenals de internetcommissie. In de kantine werd een nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft en een groot videoscherm.
   
  Vijf senioren - en 7 (en na de winter 8) jeugdteams namen deel aan de competitie seizoen 2005-2006. Ook dit jaar waren er kampioenen te noteren: Egchel 5 en Egchel F2 (voorjaarsreeks). De D1 werd gehuldigd vanwege het 2 maal winnen van de VVV Doelpuntenbokaal. Aan het jaarlijkse mini voetbaltoernooi deden een record aantal teams mee, 60 in totaal. Jos Arts kreeg de zilveren KNVB-speld overhandigd. De voorpui van de kantine werd gerenoveerd en er kwam een nieuwe oprit naar en terras voor de kantine. De ballenvanger achter veld 2 werd opgehoogd. Nieuwe reclameborden werden de hoogte in geplaatst. De financiële administratie werd vanaf dit jaar gevoerd middels een boekhoudpakket. Nieuw waren de spelerspas en de commissie 50 jaar SV Egchel 1958-2008.
   
  Het seizoen 2006-2007 werd met 5 senioren - en 8 jeugdteams aan de competitie deelgenomen. Geen kampioenen bij de senioren, wel bij de jeugd: de A1 in de najaarsreeks en de D1 en E1 in de voorjaarsreeks. Er werd gestart met de bouw van een nieuw kleedlokaal zodat lokaal 1 gerenoveerd kan worden tot jeugdhonk. Jan Delissen werd onderscheiden met de zilveren speld van de KNVB terwijl Huub Korsten een Koninklijke insigne kreeg. In de winterstop vonden er 2 spelregelavonden plaats i.s.m. Scheidsrechtersvereniging Venlo. Op 5 oktober werd een bezoek gebracht aan de bierbrouwerij in Warstein. Het aantal sponsoren steeg naar 130. Jos Arts werd benoemd tot consul van de vereniging.
   
  Zes senioren - en zeven jeugdteams werden ingeschreven voor de competitie seizoen 2007-2008. Daarnaast werd met kaboutervoetbal gestart. Egchel 1 degradeerde voor het eerst in de historie naar de 5e klasse, Egchel 2 en 4 werden kampioen. Dat werden ook Egchel C1, E1 en E2 in de voorjaarsreeks. De afronding van de bouw van een nieuw kleedlokaal werd gerealiseerd. Er werd begonnen met de nieuwbouw van een ballenhok, bergings- en wasruimte en entreehokje, het verplaatsen van de bestuurskamer en toiletten en de renovatie van scheidsrechterslokaal 1 incl. gang en de kantine. Tenslotte zal een jeugdhonk opgericht worden. De Gemeente zorgde voor de aanleg van een ondergrondse beregeningsinstallatie op de velden 1 en 2 en de oefenhoek. Het bestuur werd uitgebreid naar 9 leden. Het seizoen stond vooral in het teken van de viering van het 50 jarig bestaan van de vereniging in het weekend van 30 en 31 mei en 1 juni 2008. Op vrijdag werd het feestweekend gestart met een receptie en feestavond. Jan Schmitz en Thijs Joosten kregen de zilveren, resp. gouden waarderingsspeld van de KNVB overhandigd. Laatstgenoemde werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Vestjens reikte Thijs de bijbehorende versierselen uit. Vier gouden jubilarissen van de vereniging werden in het zonnetje gezet. Egchels' trots de $jerp$jutters had ter ere van het jubileum een clublied geschreven, getiteld "Os Oranje Blood". Op zaterdag was er 's middags de finale van het kaboutervoetbal en 's avonds in een uitverkochte feesttent een Limburgse avond. Op zondag stond op het programma een brunch, fruhshoppen en kinderactiviteiten. Het werd een zeer geslaagd feestweekend. Ook werd t.g.v. het gouden jubileum een gedenkboek uitgegeven. "Oranje zonder franje" werd geschreven door historicus Henk Thiesen en verder bewerkt door Maartje van Berkel en Pieter Joosten. Het werd een naslagwerk om trots op te zijn !
   
  In het seizoen 2008-2009 namen wederom 6 senioren - en 7 jeugdteams deel aan de competitie. Voor de allerkleinsten was er wederom kaboutervoetbal. De vlag kon in top bij Egchel 3 en Egchel E1 (najaar) en Egchel D1 en F2 (voorjaar). Helaas moest de vereniging afscheid nemen van vrijwilliger Frits Vrenken die op veel te jonge leeftijd overleed op 16 april 2009. Op 22 november 2008 werd het boardingveld officieel geopend. Dit verharde veld werd gerealiseerd zonder financiële steun van de Gemeente. Het mini voetbaltoernooi op Pinksterzondag met deelname van een record aantal teams (68) werd voor het eerst uitgebreid met een damespoule, acht teams werkten een onderlinge competitie af op het boardingveld. Het werd voor herhaling vatbaar.
   
  Vijf senioren - en acht jeugdteams werden voor het seizoen 2009-2010 ingeschreven. Kampioen werden Egchel E1 en F1 in de najaarsreeks en Egchel D2 in de voorjaarsreeks. I.v.m. de fusie tot Gemeente Peel & Maas werden er diverse vergaderingen belegd met de 9 voetbalverenigingen uit de voormalige Gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel m.b.t. accommodaties en subsidies. De afronding van de nieuw - en verbouw van de bergings-/wasruimte, jeugdhonk en kantine werd een feit, evenals een rokersoverkapping, een alarminstallatie en verdere beklinkering. Zes jeugdleiders volgden met succes de cursus pupillentrainer van de KNVB.
   
  In het seizoen 2010-2011 namen 5 senioren - en 7 jeugdteams deel aan de competitie. Het 5e elftal werd halverwege de competitie terug getrokken wegens spelerstekort bij de senioren. Het C-elftal was een combinatieteam Egchel/Panningen. Nieuw waren de veteranen die voortaan op zaterdag hun wedstrijden speelden. Na 8 jaar werd Egchel 1 weer eens kampioen, nu in de 5e klasse E. Het aansluitende feest en de receptie werden een groot succes. Bij de jeugd werden Egchel D1, E1 en F1 kampioen in de najaarsreeks en Egchel E1 werd dit ook in de voorjaarsreeks. De jeugd nam vooor het eerst deel aan de winterzaalvoetbalcompetitie hetgeen voor herhaling vatbaar bleek. Nad Gielen stopte na ruim 25 jaar als jeugdsecretaris. Veti en Schilderwerken Dirckx zorgden voor nieuwe trainingsjassen en - pakken voor de jeugdleiders. Het contract met bierbrouwer Warstein werd met 5 jaar verlengd. Er kwam een nieuwe terreinafrastering langs de velden 1, 2 en de oefenhoek alsmede nieuwe veldverlichting langs veld 2 en er kwamen 3 nieuwe lampen langs het hoofdveld. De activiteitencommissie organiseerde voor het eerst het Latje Trap annex soeptraining (december) en de Café Marathon (april).
 • 2011-Heden

  Vijf seniorenelftallen, 1 veteranenelftal, 6 jeugdteams en een kabouterteam begonnen aan het seizoen 2011-2012 evenals een dameselftal dat na 12-13 jaar weer onder Egchelse vlag speelde. Het 1e elftal degradeerde na 1 jaar 4e klasserschap weer naar de 5e klasse en het 5e elftal werd ook dit jaar weer halverwege het seizoen teruggetrokken wegens spelerstekort bij de senioren. Bij de jeugd viel er maar een kampioenschap te vieren: Egchel C1 en Koningslust C1 eindigden in de voorjaarsreeks gezamelijk op de bovenste plaats. Er vonden een drietal avonden plaats i.s.m. Scheidsrechtersvereniging Venlo e.o. ter opfrissing van de spelregels. Het hoogste aantal leden ooit in de historie werd in dit seizoen bereikt, 300. Helaas ontviel ons 1 lid, n.l. Sjraar Gommans. Hij overleed op 74 jarige leeftijd op 5 juli 2012. Na zijn actieve loopbaan was hij leider en wedstrijdleider. Met de Gemeente waren er nog steeds vergaderingen in het kader van harmonisatie van het accommodatiebeleid en subsidies. De keuken werd verbouwd en er werd een koelcel geplaatst. Eén scheidsrechterslokaal werd omgebouwd tot 2 scheidsrechterslokalen. De veldafrastering rondom het hoofdveld werd vervangen en er kwam een tegelpad. Voorbereidingen werden getroffen om de boekhouding via de KNVB-applicatie Sportlink te gaan voeren. Stichting Activiteiten S.V. Egchel werd opgeheven en de vereniging S.V. Egchel BTW-plichtig. Tenslotte werd een begin gemaakt met het schrijven van een 5-15 jarenplan. 

  Vier seniorenelftallen, 1 vrouwenelftal, 1 veteranenelftal en 6 jeugdteams (3 elftallen, 2 zeventallen en kabouters) verschenen in het seizoen 2012-2013 aan de aftrap. Het eerste elftal degradeerde naar de 6e klasse standaard. Bij de jeugd werd Egchel C1 kampioen in de voorjaarsreeks. Er kwamen gesprekken op gang met verenigingen uit de regio over samenwerking met de jeugdafdelingen. Voor de eerste keer werd een z.g. Oudjaarstreffen (i.p.v. Nieuwjaarstreffen) georganiseerd en wel op 30 december 2012. De afgetreden voorzitter Jan Schmitz kreeg op die dag een Koninklijke Onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje Nassau) uit handen van burgemeester Wilma Delissen van de Gemeente Peel & Maas. Langs het hoofdveld werd een overdekte tribune gebouwd evenals 2 nieuwe dug-outs. Ook kwam er een electronisch scorebord. De wedstrijdleiders werden in een nieuwe outfit gestoken en en kwam een nieuwe TV i.p.v. de versleten beamer.  Met de Gemeente waren er gesprekken m.b.t. de oprichting van een z.g. Sportbedrijf in het kader van harmonisatie sportaccommodaties.
   
  In het seizoen 2013-2014 kwam er een seniorenelftal bij naast de 4 bestaande seniorenteams, het vrouwen - en veteranenelftal. De jeugdafdeling bracht 6 teams op de been (3 elftallen, 2 zeventallen en kabouters). Het vrouwenteam en B-team werden kampioen in de voorjaarsreeks. In het kader van "Sportiviteit en Respect" had de KNVB tijdstraffen in de B-categorie en een visuele controle op spelerspassen ingevoerd. Ook introduceerde de voetbalbond het digitale wedstrijdformulier. Er werd op initiatief van S.V. Egchel een z.g. scheidsrechterspoule opgericht om de samenwerking tussen de verenigingen m.b.t. scheidsrechters te verbeteren. Veertien B-spelers volgden de cursus BOS (Basis Opleiding Scheidsrechter). Er werd een abonnement met FOX afgesloten om wedstrijden op TV in de kantine te mogen vertonen. Van Happen plaatste een grote afvalcontainer op ons complex.
   
  Vijf seniorenelftallen, 1 vrouwenelftal, 1 veteranenelftal en 8 jeugdteams (4 elftallen, 3 zeventallen en kabouters) startten aan het seizoen 2014-2015. Het vrouwenteam speelde een volledige competitie en het jeugdmeidenteam kende een samenwerking met BEVO. Het eerste elftal kwam voor de laatse keer uit in de 6e klasse standaard wegens opheffing er van. Het had voor het eerst in de historie de stap van de 6e naar de 4e klasse kunnen maken maar na een succesvolle nacompetitie werd de beslissingswedstrijd in Helden om promotie naar de 4e klasse standaard op zondag 31 mei 2015 met 0-2 verloren van Koningslust. Dat er nog een nacompetie was voor de 6e klassers was mede te danken aan de inspanningen van de verenigingen Holthees en Egchel om te voorkomen dat het in het laatste jaar van de 6e klasse een spek-en-bonen-competitie zou worden. Er werden nog meer gesprekken gevoerd met andere verenigingen over samenwerking. Dit zou uiteindelijk leiden tot een gefaseerde invoering van samenwerking met S.V. Panningen m.b.t. de jeugdafdelingen. Het 5-15 jarenplan kreeg helaas geen vervolg. Jan Schmitz werd wederom voorzitter na het stoppen van zijn voorganger wegens drukke werkzaamheden.
   
  Eenzelfde aantal teams werd ingeschreven voor het seizoen 2015-2016. De jeugd had m.b.t. de A t/m D teams voor de eerste keer een samenwerking met S.V. Panningen en t.a.v. de meiden een samenwerking met BEVO. Het tweede elftal won een periodetitel en Egchel F1 werd kampioen in de najaarsreeks. De Cooperatie Sport Peel & Maas zag per 1 januari 2016 het levenslicht, het samenwerkingsverband met 10 buitensportverenigingen in de Gemeente. De Egchelse trainer Peter Peeters stopte, na 42 jaar in het leiders-, trainers- en coordinatorsvak gezeten te hebben. 

  Vijf seniorenelftallen, 1 vrouwenelftal en 1 veteranenelftal startten het seizoen 2016-2017. De jeugdafdeling kende een samenwerking met S.V. Panningen met alle teams, behalve de kabouters. Het meidenteam deed samen met BEVO, Helden en Panningen. Acht jeugdteams speelden in Egchel, de rest in Panningen. Bij het S(amenwerkings)T(eam) JO11-1 (voorheen E1) kon de vlag in top vanwege het behaalde kampioenschap in de najaarsreeks. Tinus Oomen overleed op 10 september 2016 op 87 jarige leeftijd. Vanwege zijn verdiensten was hij in 1985 door de vereniging tot erelid benoemd. De renovatie van het dak op het gebouw werd afgerond evenals de reparatie van de verlichting in alle kleedlokalen, gangen, toiletten etc. Vanaf 1 januari 2017 werd in de kantine het biermerk Lindeboom getapt i.p.v. Warsteiner. Op 8 januari d.a.v. tijdens het Nieuwjaarstreffen kregen Ge Hendriks en Peter Reinders de zilveren KNVB waarderingsspeld overhandigd. Jan Schmitz gaf te kennen aan het einde van het seizoen definitief te stoppen als voorzitter. Op de jaarvergadering van 19 oktober 2017 werd hij door de leden benoemd tot ere-voorzitter. Een aantal jeugdige aspirant-bestuursleden trad op die dag toe tot het bestuur.