Jaarvergadering : 1 december 2022

De jaarvergadering van S.V. Egchel zal gehouden worden op donderdag 1 december 2022 om 21.00 uur in de kantine. De notulen, het jaar - en financieel verslag/begroting liggen vanaf 20.15 uur ter inzage. 
De AGENDA luidt als volgt:

 1. Opening.
 2. Notulen van de algemene jaarvergadering van 04-11-2021 (vooraf ter inzage).
 3. Jaarverslag 2021-2022 (vooraf ter inzage).
 4. Financieel verslag 2021-2022 en begroting 2022-2023 (vooraf ter inzage).
 5. Vaststelling contributie 2023-2024.
 6. Verslag kascontrolecommissie.
 7. Verkiezing kascontrolecommissie.
 8. Bestuursverkiezing.

  John Luten en Martien v.d. Kerkhof zijn per 30 juni 2022 gestopt als bestuurslid.
  Paul Ververgaert stelt zich kandidaat voor het bestuur.
  Guus Bos en Thijs Joosten stoppen aan het einde van het seizoen 2022-2023 als bestuurslid, Fons Sijben onder voorbehoud.

  Tegenkandidaten en/of nieuwe kandidaten voor het bestuur kunnen schriftelijk gesteld worden tot voor aanvang van de vergadering bij de secretaris. Iedere kandidaatstelling dient voorzien te zijn van 5 handtekeningen van stemgerechtigde leden en een verklaring van de kandidaat, dat hij/zij een eventuele functie aanvaardt.

   9. Stand van zaken samenwerking S.V. Egchel - S.V. Panningen.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting. 

Het bestuur S.V. Egchel