Jaarvergadering 29 juli 2021

Donderdag 29 juli 2021 vindt de uitgestelde jaarvergadering seizoen 2019-2020 plaats. Aanvang om 21.30 uur in de kantine. De notulen, jaarverslagen en financieel verslag liggen vanaf 20.30 uur ter inzage, deze worden niet meer voorgelezen in de jaarvergadering. Eventuele opmerkingen worden wel behandeld.

AGENDA:

 1. Opening.
 2. Notulen van de algemene jaarvergadering van 24-10-2019 (vooraf ter inzage).
 3. Jaarverslag afd. senioren en jeugd (vooraf ter inzage).
 4. Financieel verslag 2019-2020 en begroting 2020-2021 (vooraf ter inzage).
 5. Vaststelling contributie 2021-2022.
 6. Verslag kascontrolecommissie.
 7. Verkiezing kascontrolecommissie.
 8. Mededelingen.
 9. Bestuursverkiezing: aftredend volgens rooster als bestuurslid: Guus Bos, Martien van den Kerkhof en Fons Sijben. Allen stellen zich herkiesbaar.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting. 

Het bestuur S.V. Egchel.