Jaarvergadering wordt uitgesteld

Beste leden,

Zoals jullie weten houden wij jaarlijks in oktober onze algemene jaarvergadering.

Gezien de situatie rondom Covid-19 (Corona) is het niet mogelijk om op reguliere wijze een jaarvergadering te houden. We hebben nog gekeken naar de optie om de vergadering dit jaar digitaal (bijv. via een livestream) te laten plaatsvinden. Maar wij als bestuur organiseren de vergadering liever op de normale wijze zodat er ook ruimte is om met onze leden in gesprek te gaan. Daarom hebben wij besloten de vergadering uit te stellen tot het moment dat deze binnen de maatregelen te organiseren is. Mocht iemand daar bezwaar tegen hebben dan verzoeken wij jullie om dit voor 01-12-2020 bij onze secretaris kenbaar te maken. Anders gaan wij er vanuit dat we jullie toestemming hebben om deze tot nader order uit te stellen.

Tot slot hopen wij dat we elkaar weer snel kunnen ontmoeten op ons sportpark, blijf gezond !

Met vriendelijke groet

Namens het bestuur S.V. Egchel

Thijs Joosten, secretaris

mail: info@svegchel.nl