Corona protocol S.V. Egchel - S.V. Panningen 16-10-2020

Onderstaande richtlijnen zijn opgesteld op basis van de actuele richtlijnen van het RIVM, NOC-NSF en de KNVB en daar waar nodig aangevuld met onze eigen afspraken. Maatregelen kunnen op elk moment worden aangepast door het bestuur op basis van nieuwe inzichten. Voor aanvullende vragen of info neem contact op met een van de leden van het coronateam of stuur een e-mail naar: info@svpanningen.nl / info@svegchel.nl

Basisregels veiligheid- en hygiëne
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan;
• ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand;
• vermijd drukte;
• was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
• schud geen handen.

Aanvullend voor sport
• voor kinderen t/m 17 jaar geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben tijdens trainingen, wedstrijden zijn niet toegestaan, uitgezonderd onderlinge trainingswedstrijdjes tegen teams binnen de club;
• iedereen van 18 jaar en ouder mag geen contactsporten (voetbal) uitoefenen. Kinderen en jeugd die onder juniorencompetitie vallen zijn uitgezonderd van deze regel;
• zorg voor 1,5 meter afstand tussen de jeugdtrainers / -begeleiders onderling.

Trainingen
• kleedkamers en douches van onze accommodaties zijn gesloten. Zorg ervoor dat kinderen omgekleed naar het sportpark komen en direct na het trainen naar huis gaan;
• toeschouwers zijn niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar de training van hun sportende kind willen kijken;
• als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit van een sporter dan is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
• voor alle sporten geldt dat het aantal begeleiders per training niet groter is dan noodzakelijk.

In onze kantine
• de kantine & terras zijn gesloten.

Constatering van verschijnselen
• communicatie protocol: Is een lid corona verdacht/positief, meld dit dan aan je team leiding. De leiding neemt contact op met coronateam.

Namens bestuur SV Egchel en SV Panningen;

Het coronateam:
Peter Wulms (06-54235814)
Rene Sillekens (06-12072930)
Maarten op het Veld (06-23450570)
Thijs Joosten (06-17486558)
Mark Daniels (06-42152454)