Wijziging NAW gegevens

Beste leden,

Graag wijzigingen in jullie adres, woonplaats, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres etc. doorgeven aan de ledenadministratie (info@svegchel.nl) . Zo blijft onze ledenadministatie up-to-date. Bij voorbaat dank.

Het bestuur S.V. Egchel.